Μια κρίση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς δεν είναι κάτι σπάνιο. Το γενικότερο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και η ταχύτητα με την οποία πλέον οι πληροφορίες κυκλοφορούν μέσω του διαδικτύου, πολύ εύκολα ανάγουν σε θέμα ακόμα και κάτι που σε άλλη εποχή θα περνούσε απαρατήρητο.

Έτσι, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με καταστάσεις που δεν είχαν προβλέψει στον εταιρικό τους σχεδιασμό και μπορεί να έχουν δυσάρεστα αποτελέσματα ή και να προκαλέσουν μεγάλα και δυσεπίλυτα προβλήματα. Άλλωστε, όταν η χώρα μας αλλά και πολλές χώρες σε όλον τον κόσμο πλήττονται από κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές κρίσεις, είναι απόλυτα λογικό να δημιουργείται γενικότερα ένα «ρευστό» περιβάλλον όπου και οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, αφού κρίσεις όπως οι προαναφερόμενες μπορούν να τις επηρεάσουν στην παραγωγικότητα, στη δυνατότητα απασχόλησης, στη μείωση εσόδων και κερδοφορίας και σε πολλούς άλλους τομείς.

Διαβάστε εδώ τη συνέχεια του άρθρου